Điều khoản sử dụng

Xin vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sau đây trước khi sử dụng trang web choicasinolive.top. Bằng việc truy cập và sử dụng trang web này, bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau:

1. Quyền sở hữu trí tuệ

  • Mọi nội dung được đăng tải trên trang web choicasinolive.top thuộc sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc các bên thứ ba.
  • Việc sao chép, phân phối hoặc sử dụng nội dung trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và có thể bị truy cứu trách nhiệm pháp lý.

2. Bảo mật thông tin cá nhân

Bạn đồng ý cung cấp thông tin cá nhân chính xác và đầy đủ khi đăng ký và sử dụng trang web choicasinolive.top. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn tiết lộ thông tin cá nhân của mình cho các bên thứ ba không có sự cho phép từ chúng tôi.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các dịch vụ, sản phẩm và thông tin liên quan. Bạn có quyền từ chối nhận các thông tin quảng cáo từ chúng tôi.

3. Giới hạn trách nhiệm

Trang web choicasinolive.top được cung cấp dựa trên nguyên tắc 'như đã có' và 'như sẵn có'. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy hoặc tính sẵn có của thông tin và dịch vụ trên trang web này.

  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc truy cập, sử dụng hoặc không thể truy cập trang web này.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn sử dụng các liên kết đến các trang web bên ngoài mà chúng tôi cung cấp.