Chính sách bảo mật

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản, hoàn tất các biểu mẫu trên trang web hoặc gửi liên hệ với chúng tôi qua email. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ nhà, tài khoản ngân hàng, v.v. Chúng tôi cũng thu thập thông tin về hoạt động trên trang web để cải tiến trải nghiệm của người dùng.

Mục đích của việc thu thập thông tin cá nhân là để xác định người dùng, cung cấp dịch vụ, hỗ trợ khách hàng và nâng cao trang web.

1.1 Cookie

Trang web có thể sử dụng cookie để thu thập thông tin về người dùng. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên ổ cứng của bạn khi bạn truy cập vào trang web. Chúng được sử dụng để theo dõi và quản lý hoạt động của người dùng trên trang web và cung cấp thông tin cá nhân đã lưu trữ. Người dùng có quyền từ chối chấp nhận cookie hoặc cài đặt để cảnh báo trước khi gửi cookie. Tuy nhiên, việc từ chối cookie có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng trên trang web.

1.2 Quảng cáo của bên thứ ba

Có thể có các quảng cáo của bên thứ ba xuất hiện trên trang web của chúng tôi. Những đơn vị quảng cáo này có thể sử dụng cookie hoặc công cụ theo dõi tương tự để thu thập thông tin về hoạt động của người dùng trên trang web để cung cấp quảng cáo chính xác hơn.

  • Các công cụ theo dõi quảng cáo bên thứ ba có thể gửi thông tin cá nhân của người dùng cho những bên thứ ba khác mà không được phép.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc sử dụng thông tin cá nhân bởi các bên thứ ba.

1.3 Dịch vụ của bên thứ ba

Chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba để thu thập và quản lý thông tin cá nhân của người dùng. Điều này bao gồm việc lưu trữ dữ liệu, xử lý thanh toán và gửi email thông báo. Chúng tôi đảm bảo rằng các dịch vụ bên thứ ba đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư tương tự như chúng tôi.